Üçyol Beldesi > DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Haber Kategorisi: Beldeler -- Haber Sahibi:
Üçyol Beldesi > DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

  1485 ten itibaren malikâne önce üç kişinin mülkü sonra dörtte biri Mehmet paşa imaretinin vakfı olmuştur.

                     Buradaki zaviyede varlığını korumuştur. 1461–1613 yılları arasında idari birimlere göre  (parçı) köyünden yıllar itibariyle 1455 de 28 hane, 1485 de 13 hane, 1520 de 21 hane, 1547 de 46 hane, 1613 de 23 hane Müslüman ailesinin oturduğu, bu süre içerisinde Milas nahiyesine bağlı bazı köylerde gayri Müslim aileler bulunmasına mukabil Üçyol köyünde hiç gayri Müslim bulunmadığı mevcut kayıtlardan anlaşılmaktadır.

                    Bu gün Üçyol Köyü nüfusuna en az 5000 kişi kayıtlı olup, 1990 nüfus sayımına göre  halen 2421 kişi bu köyde oturmaktadır. Üçyol köyü ilçe merkezi sakinlerinden Ali Çavüşoğulları  ile Hacı ağabeydinoğulları  arasında süren çekişmeler neticesinde Osmanlı padişahı ikinci Abdulhamit in bir fermanı ile ilçe merkezi 1878 yılında buradan alınarak 1862 yılından beri Pazar yeri olarak kullanılan bu günkü Mesudiye nin merkezine Hamidiye adı ile nakil edilmiştir.

                   Bu nakilden sonra Parçı adı ile ve daha sonra 1960 lı yıllarda ve Üçyol adını alarak bu günkü tüzel kişiliğe haiz Muhtarlık olmuştur. Parçı isminin ne anlama geldiği araştırılmış neticede Parscı kelimesindeki s harfi zamanla kelimeden atılarak C harfinin de Ç şeklinde lelafuz edilmesi neticesinde Parçı kelimesi türemiştir.

                   Parscı kelimesi ise pars veya leopar avcısı veya yetiştiricisi anlamını taşımaktadır. Pars kelimesi ise kedi gillerden  genellikle asya ve Afrika gibi sıcak bölgelerde yaşan postu benekli, bazen düz siyah, çevik yırtıcı,etcil memeli hayvandır. Üçyol  (Parscı) da kuruluşundan bu güne kadar geçicide olsa bir çök temelli kalan aileler yerleşmiştir. Bu günde Üçyol Köyünün temelini teşkil eden bu aileler Emiroğulları, Musa oğulları, Cellat oğulları, İsabeyoğulları, Türüdoğulları, Vezir oğulları, Selim oğulları adları ile anılmaktadır.

                   Üçyol Köyü Mesudiye ilçe merkezine 17 Km Ordu ya da 110 Km mesafededir. Üçyol Köyü gerek nüfus ve gerekse tarım, Orman otlak ve yaylaları ile Mesudiye nin en büyük köyü olmasına rağmen ne yazık ki sağlık memuru gelmemiştir. Köy herne kadar yer yer engebeli bir alana kurulmuş ise de genelde kuruluş yeri iskana uygun geniş alanlara yayılmış olup, Taşcukuru,Mezere-Kubatlı, Yenimahalle, Orta Oba, Küçük Kubatlı, Aşağı Oba, Kütüklü, Çerçili ve Badal olmak üzere 10 mahalleden oluşmuştur.

                   Aslında köy rakamla 600 haneden fazla olmasına rağmen en son 1990 nüfus sayımında 167 misafir olmak üzere 2421 nüfus tespit edilmiştir.

                   1973 yılındaki muhtarlık seçimleri neticesinde uzun yıllar Ankara da askeri fabrikalarda çalışıp, emekli olan İhsan BİÇER in muhtar seçilmesiyle ve 1966 yılında İstanbul daki köy sakinlerinin İstanbul da Köy Kalkındırma ve Güzelleştirme derneğinin kurmaları neticesinde;  köye 1973 yılından itibaren hayvancılık yönünden suni tohumlama, cami yapımı, sulama kanallarının yapımı, ilkokul ve ortaokul için gerekli binanın yapımı ve ortaokulun açılması, PTT şubesinin getirilmesi ve binasının yapımı, elektriğin getirilmesi, yeni sağlık evinin yapılması, ineci köy yolunun otobüs geçişine elverişli hale getirilmesi, köy konağının yapılması, köyde şeker pancarı denemesinin yapılması, köy mezarlıklarının beton taş duvarlarla çevrilmesi ve 1949 yılından beri çalışılan Üçyol belediyesinin kurulmasına gelinmiş olması gibi daha birçok hizmetler getirilmiştir. 

                  Şeker pancarı ve benzeri tarıma en elverişli ekilebilir alanlar ve sulama imkânı çok Üçyol ve Çardaklı köylerinde mevcut olasına rağmen şeker şirketinin pancar alım istasyonunu hiç alakası olmayan keykuş köyüne kurmuş olması bu ziraatı yapacak olan köy sakinlerimizi istemeyerek te olsa pancar ziraatından vazgeçmiştir.

                 Çünkü devlet buralarda nüfus yoğunluğunu artmasına bakmadan ucuz şeker pancar alımını istemiştir. Köyümüz de yetiştirilen pancarın şeker oranı %17 olup bu oran normal standart oran olan %20 rakamına çok yakındır. Hâlbuki Bafra ve Çarşamba ovasında yetiştirilen pancarın şeker oranı %8–9 civarındadır. Ayrıca şeker pancarının yanı sıra benzer türlerden olan turp, havuç, lahana ve benzeri diğer ziraat ürünlerinin elde edilmesi de mümkündür. Ayrıca verimli orman alanı ve hayvancılık için gerekli çayır ve mera yönünden Mesudiye nin önemli bölgelerden olmasına rağmen gerek orman ürünlerinden ve gerekse hayvancılıkta yeteri kadar yararlanılmamıştır.

                  Üçyol köyünün yayla turizmine çok elverişli olan taşlı yayla, yukarı yayla, kalender mevkii ve sokak mevkii gibi bakire yöreleri Türk turizmine açılması beklemektedir. Üçyol belediyesinin hizmete başlaması ile bu yaylaların Türk turizmine kazandırılması için mutlaka gerekli çalışmaları yürütecektir. Üçyol köyü Mesudiye nin en eski yerleşim yerlerinden ve uzun yıllar nahiye ve ilçe merkezi olmasına,1800’lü yılar da bölgenin kültür merkezi olmasına rağmen ilçenin bu merkezden alınması ile birlikte kültürde ilçe ile birlikte götürülmüştür.

                   1949 yılın da ilkokul 1976 yılın da ortaokul’un açılması ve Ankara ve İstanbulda ki çalışmalarla kültür eksikliği de giderilmiştir. Halen köy nüfusuna kayıtlı mühendis, doktor, ögretmen, bankacı, işletmeci ve diğer mesleklerden olmak üzere en az 30 civarında yüksek okul veya fakülte mezunu Türkiye nin çeşitli kurum ve kuruluşların da görevlerini yürütmektedirler. Halen bu köy nüfusuna kayıtlı en az 40 civarın da çeşitli yüksek okul veya fakültelere devam eden örgenciler biran önce eğitimini tamamlayarak yurt kalkınmasın da üslenecekleri görevlere hazırlanmaktadırlar.

                     Mesudiye yöresin de ulaşım en kolay yerleşim alanı ve ekonomik gelişme bakımından çok müsait olan Üçyol köyün de yöredeki değer yerleşim birimlerinde ki nüfus erozyonu nun aksine bu nüfus canlılığı muhafaza edilmektedir. Her ne kadar kış aylarında belirli bir azalma olsa bile ilkbahardan itibaren yeniden canlılık kazanmaktadır. Bu nedenledir ki 1949 yılından beri arzu edilen belediye ye gelmiş olsa idi Üçyol köyünde ki nüfus erozyonu olmayacaktı. Görülüyor ki bir beldeye istenilen hizmetlerin istenilen zamanda gelebilmesi için o beldede yaşayan insan sayısına bağlı olduğu kadar o insanların kültür seviyeleri ile de doğrudan bağlantılıdır. Üçyol köyünde de arzu edilen insan gücünün arttığının bir göstergesi de üçyol belediyesinin 43 yıl sonra kurulmuş olmasıdır.

                       Üçyol belediyesi danıştayın 24.01.1992 tarihli uygun görüşleri ile kesinlik kazanmış olup, iç işleri bakanlığı mahalli idareler genel müdürlüğünün 17.02.1992 tarih ve 564 sayılı yazıları ile başbakanlığın onayına sunulmuştur. Ne var ki bütün bu gelişmelere rağmen bazı güçler Üçyol köyünde ki bu gelişmelerin engellenmesi için çalışmalar yapmışlar ise de bu çalışmaları hep sonuçsuz kalmıştır. Üçyolluların bıkıp usanmadan inatla yürüttükleri olumlu çalışmalar neticesin de başbakanlığın ve cumhurbaşkanlığının onayı ile Üçyol belediyesinin kuruluşu 13.03.1992 tarih ve 21170 sayılı resmi gazetede ilanı ile kesinlik kazanmıştır.

                       Belediye kuruluşunun kesinlik kazanması arzu edilen sonuca ulaşmış olması tüm yöre insanımız için başarılı bir sonuç olmuştur. 1992 yılı itibarı ile de 3.belde belediyesi olarak Mesudiye ilçesine büyük güç katkıları ile nüfus erozyonuna set çekecek ve ekonomik gelişmesine yardımcı olacaktır.

                       1994 yılın da belediyemiz ilk seçimin yapmış olup, ilk kurucu başkanımız Ahmet IŞIK tır.1994–2004 yılları arasında Aydın GÜNDOĞDU,2004–2009 yılları arasında Hamit ERDEM,2009 yılın da tekrar Aydın GÜNDOĞDU belediye başkanı seçilmiştir. Belediyemiz kuruluşundan bugüne kadar güzel hizmetler yapmıştır. İçme suyu şebekesi, kanalizasyon, kilit taşı döşenmesi, yolların bakım ve onarımı, belediye hizmet binası, belediyemizin ihtiyacı olan araçların temini gibi hizmetleri yürütmüştür. Beldemiz iç turizmin yoğun yaşadığı bir bölgedir.     

Kaynak: Üçyol Beldesi Resmi Sitesi

Bu habere henüz yorum yapılmamış
Bu habere yorum yap
Ad - Soyad E-Posta Web Site Yorumunuz
 
 

Bu Portal Bir eyalcin.com Ürünüdür.

Site İçeriğinin Bir Kısmı veya Tamamının Kopyalanması Yasal İşlem Sebebidir.Tüm Hakları Saklıdır. Kullanıcı Yorumlarından Site Yönetimi Değil, Yorum Yapan Gerçek Kişiler Sorumludur. Her Kullanıcının IP Adresi Yasal Zorunluluk Nedeni İle Kayıt Altına Alınmaktadır.

Açılış Sayfan Yap - Sitene Ekle - Favorilerine Ekle - Künye - Bülten - Sponsorlar - Reklam - Sağlayıcı - Site Kuralları - Ulaşım - İletişim